icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Forumavond 'Arts & Apotheek' werd groot succes (14-02-1980)

14 feb 1980

uit: Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland (Kollumer Courant) van 15-02-1980

Forumavond in Surhuisterveen werd groot succes

Kor Visser uit Buitenpost: “Huisarts zonder apotheek is als een fiets zonder achterwiel”

SURHUISTERVEEN - Dat het landelijke conflict tussen enerzijds de apothekers en an­derzijds de apotheekhoudende huisartsen na ruim drie uren discussiëren in de regio allesbehalve is opgelost, bleek gisteravond in 'de Lantearne' te Surhuisterveen overduidelijk. De Kollumer Beeren­burg die chef redacteur S. Hogendorp na afloop de forumleden aan­bood, zal waarschijnlijk evenmin dienen als definitief geneesmiddel voor de betrokken 6 "patiënten". Nee, het meningsverschil is diep­gaander dan menigeen denkt. Dat daarbij wederzijdse financiële motieven een erg belangrijke rol kunnen spelen werd vooral vanuit de zaal heel nadrukkelijk onderstreept. En juist daar hebben de patiënten, de groepering waar het in feite om draait, geen enkele boodschap aan. Waar het hen om gaat is of de geneesmiddelen­voorziening door de overgang van de apotheekvergunning van de huisarts naar de apotheker voor hen slechter zal worden. Juist daar kreeg men niet steeds een even duidelijk antwoord op. Natuurlijk, de huisartsen verdedigden hun verworvenheden en de apothekers hiel­den een pleidooi voor hun deskundigheid, maar wie de patiënt op het platteland de beste garanties kan geven, dat bleef voor velen een open vraag.

"Het belang van de patiënt dient voorop te staan en niet de economische belangen"De belangstelling voor de forumavond was uitstekend, maar dat was ook geen wonder, want het was de eerste keer dat een dergelijke avond in Nederland werd gehouden. Er waren huisartsen en apothekers uit het hele land naar Surhuisterveen gekomen. Het was de eerste keer dat de LHV en de KNMP direct met elkaar in discussie traden in het openbaar.Dokter van der Tempel had bevalling...


Het lijdend voorwerp van de forum­avond, huisarts Van der Tempel uit Augustinusga, om wie de hele zaak in eerste instantie draaide, heeft slechts een klein deel van de avond kunnen meemaken. De forumleden waren nog maar net gestart met hun inleidingen of de heer Van der Tem­pel werd weggeroepen voor een be­valling, die naar later zou blijken de hele avond zou duren. Toen de heer Van der Tempel opnieuw in "De Lantearne" arriveerde was de forumavond al afgelopen. Erg jammer voor hem natuurlijk, maar zo zei hij zelf: de bevalling was belangrijker! Gelukkig hebben wij als organisato­ren de avond op video opgenomen en zullen we de heer Van der Tempel binnenkort in de gelegenheid stellen om op zijn gemak de zaak nog eens bekijken op televisie.

“Surhuisterveen, zo gezellig is er maar 1! Hier ben ik het helemaal mee eens. Surhuisterveen kent een uitmuntend ondernemersklimaat, veel levendigheid en een comfortabel leefklimaat. Ik onderneem en woon dan ook graag in Surhuisterveen.”

Wieger van der Velde - De Flexibele Makelaar

“Surhuisterveen heeft veel te bieden. Naast een gevarieerd horeca- en winkelaanbod, staat Surhuisterveen ook bekend om topsportevenementen als ‘De Profronde’ en de ‘Centrumcross’.”

Ytzen Borger - Borger Tegels & Sanitair

“Super actieve ondernemers. Leuke activiteiten en plezierige winkelstraat. Ook op andere vlakken een dorp dat leeft.”

Pieter Nicolai - via Facebook