icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Groene Kruis Surhuisterveen e.o. 75 jaar

20 mrt 1982

uit: De Feanster, 20 maart 1982 

 

Groene Kruis Surhuisterveen e.o. 75 jaar

 

SURHUISTERVEEN - De 75 jarige vereniging ‘Het Groene Kruis Surhuisterveen en omstreken’ is nog springlevend. Dat bleek zaterdagmiddag tijdens de jubileumreceptie in ‘De Lantearne’ waar veel belangstellenden het bestuur kwamen gelukwensen met deze mijlpaal. De vereniging ‘Het Groene Kruis’ werd om precies te zijn op 18 maart 1907 opgericht en men begon met 68 leden. Op dit moment komen ruim 2300 geregistreerde leden voor in de boeken van secretaris H. A. van der Horst en met dat aantal is men een van de grootste verenigingen van Achtkarspe­len.

Het initiatief om te komen tot oprichting van een Groene Kruisafdeling voor de dorpen Surhuisterveen, Boelenslaan, Augustinusga en Surhuizum werd destijds genomen door onderwijzer J. van der Veer en predikant ds. Nieuwenhuizen. Uit het historisch overzicht van voorzitter L. Dal­stra bleek dat zij een vergadering belegden met het ‘Ziekenfonds’ te Surhuisterveen en dat zou de directe aanleiding zijn.

 

‘Mattenhok’

In dat eerste jaar groeide het ledenbe­stand tot 377 en in totaal werd 250 gulden aan contributie opgebracht. Als magazijn diende aanvankelijk het ‘Mattenhok’. Op 18 maart 1932 kon een eigen wijkgebouw in gebruik worden genomen en het huidige Groene Kruismagazijn is te vinden aan de B. J. Schurerweg. Het duurde tot 1917 voor de eerste wijkverpleegster kon worden benoemd. Het was zuster G. Kuntzel en die heeft ruim 21 jaar in Surhuisterveen en directe omgeving gewerkt, zo bleek uit de woorden van voorzitter Dalstra. Op dit moment zijn er drie wijkverpleegsters in het gebied van de jubilerende vereniging werkzaam.

 

naar tweede kolom

Tijdens de receptie werd het woord gevoerd door de heer J. Stoker, bestuurslid van de Provinciale Friese Ver­eniging ‘Het Groene Kruis’ en tevens voorzitter van De Vereniging voor Wijkverple­ging in Achtkarspelen. Deze wees er met name op dat het Groene Kruiswerk na 75 jaar nog steeds bestaansrecht heeft. “Het doel is en blijft de medemens die zorg nodig heeft.” Vooral sinds 1973 hebben zich nogal wat nieuwe ontwikkelingen voorge­daan waardoor van de bestuurders veel energie is gevraagd, aldus de heer Stoker. Hij wees daarbij op het ontstaan van de ‘Vereniging voor Wijkverpleging Achtkar­spelen’, de overkoepelende organisatie voor wijkverpleegsters en -verzorgsters. Voorts noemde de heer Stoker ondermeer de invoering van de wet op de bijzondere ziektekosten (AWBZ) in 1980 en de toe­komstige wet ‘Voorzieningen Gezondheidszorg.

 

Tijdens de feestelijke receptie werd een muzikaal eerbetoon gebracht door de eveneens 75-jarige muziekvereni­ging ‘De Bazuin’ uit Augustinusga.

(20 maart 1982)


 
Het bestuur van de jubilerende vereniging ‘Het Groene Kruis’. Staand v.l.n.r. P. At­sma, A. Roorda, H.A. van der Horst, C. Dam, J. Pool. Zittend L. Bekkema­-Veenstra, L. Dalstra, B..van der Sluis-Bergsma, G. Pool-Postma.

 

“Surhuisterveen, zo gezellig is er maar 1! Hier ben ik het helemaal mee eens. Surhuisterveen kent een uitmuntend ondernemersklimaat, veel levendigheid en een comfortabel leefklimaat. Ik onderneem en woon dan ook graag in Surhuisterveen.”

Wieger van der Velde - De Flexibele Makelaar

“Surhuisterveen heeft veel te bieden. Naast een gevarieerd horeca- en winkelaanbod, staat Surhuisterveen ook bekend om topsportevenementen als ‘De Profronde’ en de ‘Centrumcross’.”

Ytzen Borger - Borger Tegels & Sanitair

“Super actieve ondernemers. Leuke activiteiten en plezierige winkelstraat. Ook op andere vlakken een dorp dat leeft.”

Pieter Nicolai - via Facebook