icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Natuur- en doeplek voor kinderen bij Hamster Mieden in Drogeham

22 nov 2005
Natuur- en doeplek voor kinderen bij Hamster Mieden in Drogeham
 
DROGEHAM - Het gebiedsplatform Noordoost Fryslân adviseert Gedeputeerde Staten om € 51.500 beschikbaar te stellen uit het budget Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid aan het project educatief natuurveld Hamster Mieden. Staatsbosbeheer wil dit natuur- en educatieveld voor kinderen aanleggen bij educatie- en zorgboerderij Hamster Mieden in Drogeham. Het wordt een educatieve natuur- en doeplek op een terrein van Staatsbosbeheer van ongeveer één hectare. Dit terrein ligt naast de Hamster Mieden. Op dit veld kunnen kinderen, maar ook ouderen, op een uitdagende en educatieve wijze de natuur beleven en onderzoeken.

Aanleiding
Aanleiding voor het project is het verzoek van vier basisscholen uit Drogeham en Kootstertille bij het steunpunt NME voor een educatieve natuur en doeplek voor kinderen. In reactie hierop is er een werkgroep samengesteld met daarin Staatsbosbeheer, het steunpunt voor Natuur en Milieu Educatie, vier basisscholen uit Drogeham en Kootstertille, de gemeente Achtkarspelen en de eigenaar van de Hamstermieden.

Natuurveld
Het natuurveld bestaat uit een terrein met houtwallen en elzensingels en heeft zes petgaten. Deze zes petgaten krijgen allemaal een verschillende functie. De petgaten worden ingericht: met wiebelvlotten, met stapkeien, als kikkerpoel, als visvijver, met waterzuivering en waterspel en als onderzoekssteigers. Verder komen er verstoppaadjes, een kabelbaan, een ‘vruchtenhoekje’ met fruitbomen en vlinderstruiken, picknicktafels en informatieborden. Ter ondersteuning van de natuur- en doeplek wordt lesmateriaal ontwikkeld.

Als blijkt dat het veld na gebruik door de vier deelnemende basisscholen een succes is dan wordt het project verbreed naar alle scholen in Achtkarspelen . Daarna wordt het via de Nederlandse Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) Leeuwarden beschikbaar gesteld aan scholen in heel Fryslân. Staatsbosbeheer ziet het project als een pilot en wil dit concept mogelijk ook in rest van Nederland gaan toepassen.

Plattelânsprojekten
Plattelânsprojekten staat voor de gebiedsgerichte aanpak in Fryslân. Het projectbureau Noordoost is de spil tussen initiatiefnemers van projecten uit de streek en het provinciale apparaat. Bij de projectbureaus kunnen initiatiefnemers terecht voor advies over en begeleiding bij hun projectvoorstellen. In het gebied is een gebiedsplatform opgericht, bestaande uit bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten en themaleden uit het gebied. De belangrijkste taak van dit platform is het adviseren van het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân over de projectvoorstellen die uit het gebied komen.
 
 
Download hier de ‘Bijlage natuur- en doeplek voor kinderen bij Hamster Mieden in Drogeham’ van de site van de Provinsje Fryslân.
 
Bron: Provincie Fryslân (22-11-2005)
www.fryslan.nl

“Surhuisterveen, zo gezellig is er maar 1! Hier ben ik het helemaal mee eens. Surhuisterveen kent een uitmuntend ondernemersklimaat, veel levendigheid en een comfortabel leefklimaat. Ik onderneem en woon dan ook graag in Surhuisterveen.”

Wieger van der Velde - De Flexibele Makelaar

“Surhuisterveen heeft veel te bieden. Naast een gevarieerd horeca- en winkelaanbod, staat Surhuisterveen ook bekend om topsportevenementen als ‘De Profronde’ en de ‘Centrumcross’.”

Ytzen Borger - Borger Tegels & Sanitair

“Super actieve ondernemers. Leuke activiteiten en plezierige winkelstraat. Ook op andere vlakken een dorp dat leeft.”

Pieter Nicolai - via Facebook