icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Nieuw hotel-restaurant met grote zaalaccommodatie (14-03-1980)

14 mrt 1980

uit: De Feanster van 14-03-1980.


Surhuisterveen krijgt nieuw hotel-restaurant met grote zaalaccommodatie
 
Bouwkosten worden geraamd op meer dan twee miljoen gulden
 

 
SURHUISTERVEEN - Op zeer korte termijn zal in Surhuisterveen worden begonnen met de bouw van een nieuw hotel-restaurant aan de Gedempte Vaart. Daardoor lijken tegelijkertijd de problemen op het gebied van de zaalaccommodatie in dit dorp voor een groot deel opgelost, want het is de bedoeling dat bij het te bouwen hotel een zaal komt met meer dan zeshonderd zitplaatsen. Eigenaar-directeur van het nieuwe pand wordt de heer K.D. Knegt, die gisteren de plannen bekendmaakte. Als alles volgens de gemaakte planning verloopt, zal de nieuwbouw op 1 december van dit jaar gereed moe­ten zijn.Kegelcentrum en bar-dancing ­wordt door nieuwbouw mogelijk gemaakt
Zoals bekend brandde op 24 november 1979 bar-dancing 'De Farm' aan de Gedempte Vaart te Surhuisterveen geheel uit en sindsdien is de heer Knegt bezig geweest met het ontwerpen van nieuwbouwplannen. Aanvankelijk werden de mogelijkheden om op het bouwterrein van de bar-dancing te komen tot de bouw van het omvangrijke complex, maar een tekort aan parkeerruimte maakte het noodzakelijk dat naar een andere situering werd uitgekeken. Uiteindelijk heeft men als plaats voor het te bouwen hotel-restaurant een bouwterrein meer in het centrum van Surhuisterveen gevonden. De nieuwe accommodatie komt namelijk op de plaats waar momenteel nog, de woning van de familie Kats aan de Gedempte Vaart 24 staat. Dat is naast transportbedrijf De Boer en Co tegenover de Badlaan. Wanneer de plannen binnenkort gerealiseerd zullen worden, wordt meteen het tekort aan zaalaccommodatie in Surhuisterveen voor een groot deel opgeheven. De ruim een jaar geleden opgerichte werkgroep 'Centrum' heeft zich daar vooral mee beziggehouden en zoals de zaken er nu voorstaan lijken de moeilijkheden nu de langste tijd te hebben geduurd.
 
Grote zaal
Het voorste gedeelte van het te bouwen pand aan de Gedempte Vaart zal worden ingericht
als café-restaurant met daarnaast een afzonderlijke eatcounter dat tevens de functie zal krijgen van afhaalrestaurant. In het voorste gedeelte worden zo'n zeventig zit­plaatsen gecreëerd, zo vertelde toekomstig eigenaar de heer K.D. Knegt. De kamers voor de gasten welke op de bovenverdieping zullen worden ondergebracht bieden plaats aan in totaal 24 personen. De twaalf aan te brengen hotelkamers zullen zijn voorzien van een ligbad met douche, eigen toiletten en andere voorzieningen welke aan een mo­dern hotel worden gesteld. Achter het hotel-restaurant komt een grote zaal waarin aan meer dan zeshonderd mensen een zitplaats kan worden geboden. Deze zaal van meer dan vijfhonderd vierkante meter kan worden gebruikt voor tal van activiteiten, zoals recepties, bruiloften, tentoonstellingen, toneelvoorstellingen en lezingen. Er wordt gebruik gemaakt van een verplaatsbaar podium met een grootte van 28 vier­kante meter. Dit podium zal daardoor ook in het midden van de zaal kunnen worden ge­plaatst voor het geven van bijvoorbeeld boksdemonstraties en concerten. Het ligt in de bedoeling dat te zijner tijd op zondag­morgen zogenaamde koffieconcerten zullen worden gegeven. Doordat de grote zaal door middel van een aantal scheidingswanden in meerdere ruimten kan worden verdeeld. lijkt meteen het tekort aan vergaderruimte in Surhuisterveen van de baan.

naar tweede kolom
Omdat in het kader van een goede toneelaccommodatie allerhande nevenvoorzieningen in de zaal worden getroffen, zoals afzonderlijke kleed­kamers, speciale belichting etc., wordt ver­wacht dat ook daardoor in een behoefte zal worden voorzien.

Parkeerruimte
Naast de grote zaal van het te bouwen ho­tel-restaurant komt een groot kegelcentrum met vier afzonderlijke kegelbanen. Aan de achterzijde van het pand wordt door de heer Knegt een nieuwe bar-dancing gerealiseerd welke geheel van het restaurantgedeelte wordt afgescheiden. Dat probeert men te bereiken door de bar-dancing een eigen in­gang, toiletten en parkeerruimte te geven. Waren de parkeerproblemen op de plaats waar in het verleden bar-dancing 'de Farm' te vinden was groot, men hoopt met dat probleem nu in veel mindere mate gecon­fronteerd te worden. Die veronderstelling lijkt gerechtvaardigd want vermoedelijk zal van het terrein bij transportbedrijf S. Wou­da gebruik gemaakt kunnen worden voor het onderbrengen van auto's, terwijl bovendien aan de Gedempte Vaart en aan de Badlaan volop parkeerruimte is. Het ei­genlijke bouwterrein dat door de heer Knegt voor de bouw van het nieuwe hotel-restaurant met bar-dancing ter beschikking staat, is meer dan dertienhonderd vierkante meter groot.
 
Medewerking
Behalve dat de zaal welke wordt gereali­seerd een van de grootste zalen uit de di­recte omgeving zal worden, is de hotelac­commodatie in Achtkarspelen en andere buurtgemeenten ook minimaal. De heer Knegt vertelde dat op zeer korte termijn met de bouw zal worden begonnen door bouwbedrijf Veenstra uit Surhuisterveen. Van gemeentewege werd meegedeeld dat men de plannen met instemming heeft be­groet en dat alle mogelijke medewerking wordt verleend om een en ander te doen realiseren.. De ontwerpen zijn afkomstig van architectenbureau Nanning Bulthuis uit Buitenpost. Voor de hotelgasten wordt op de tweede etage van het pand een zogenaamd dakterras aangebracht, terwijl aan de Gedempte Vaart-zijde een terras komt voor de bezoekers van het café-restaurant.
Op dit moment is het nog niet bekend welke brouwerij haar naam aan het nieuwe hore­cabedrijf zal verbinden. De totale bouw­kosten worden geraamd op meer dan twee miljoen gulden, zo vertelde de heer Knegt, die stelde dat de streefdatum waarop het hotel moet zijn opgeleverd 1 december 1980 is. In het bedrijf zal naast de directie, welke wordt gevoerd door de heer en mevrouw Knegt, werk worden geboden aan vijf per­soneelsleden in vaste dienst, terwijl vijftien parttimers zullen worden aangetrokken.
De familie Knegt, die momenteel aan de Warreboslaan onder Surhuisterveen woont, komt boven het restaurantgedeelte te wonen. (14-03-1980)
 
 
 
Tekort aan zaalruimte in Surhuisterveen lijkt verleden tijd

“Surhuisterveen, zo gezellig is er maar 1! Hier ben ik het helemaal mee eens. Surhuisterveen kent een uitmuntend ondernemersklimaat, veel levendigheid en een comfortabel leefklimaat. Ik onderneem en woon dan ook graag in Surhuisterveen.”

Wieger van der Velde - De Flexibele Makelaar

“Surhuisterveen heeft veel te bieden. Naast een gevarieerd horeca- en winkelaanbod, staat Surhuisterveen ook bekend om topsportevenementen als ‘De Profronde’ en de ‘Centrumcross’.”

Ytzen Borger - Borger Tegels & Sanitair

“Super actieve ondernemers. Leuke activiteiten en plezierige winkelstraat. Ook op andere vlakken een dorp dat leeft.”

Pieter Nicolai - via Facebook