icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Surhuisterveen krijgt in voormalige Hubertfabriek geen evenementenhal

07 jan 1982

uit: De Feanster, januari 1982  
De heer Tromp voor de nu leegstaande Huberthallen.

 

Tromp: “Ik wil niet voor elke vergunning door de knieën…” 
 
Surhuisterveen krijgt in voormalige Hubertfabriek geen evenementenhal
 

SURHUISTERVEEN – Het realiseren van een evenementenhal in de vroegere machinefabriek van Hubert BV aan de Vierhuisterweg te Surhuisterveen is van de baan. Initiatiefnemer A. Tromp uit ziet geen heil meer in de plannen doordat de ambtelijke molens, die moeten leiden tot een wijziging van het bestemmingsplan, volgens hem te langzaam draaien.

In juni vorig jaar tekende de heer Tromp een voorlopig koopcontract met Estel BV, de eigenaar van het leegstaande fabriekspand. Tot de ondertekening van het definitieve contract zou Tromp maandelijks een bedrag aan huur betalen. Dit geld zou dan later van het uiteindelijke aankoopbedrag worden afgetrokken. De heer Tromp wilde destijds niet meteen tot aankoop overgaan, omdat eerst afgewacht zou moeten worden of alle benodigde vergunningen door de gemeente en provincie zouden worden vrijgegeven. Aan huur heeft hij inmiddels meer dan 50.000 gulden betaald en nog is er geen zekerheid over de toekomst.

 

“Het is niet verantwoord om nog langer geld voor dit project uit te trekken omdat ik geen enkele zekerheid krijg of m’n plannen gerealiseerd kunnen worden”, aldus de Feanster ondernemer. “De vaste lasten zijn te hoog. Kosten voor gas, water en elektriciteit rijzen de pan uit en ik mag zelfs geen spijker slaan in het pand tot het moment dat de koop definitief is. Daarom heb ik ontbinding van het contract gevraagd. Bovendien is de economische situatie van vandaag niet zodanig, dat je onnodig grote risico’s gaat nemen. Ik sta echt niet te trappelen van ongeduld om anderhalf miljoen gulden te investeren zonder dat daar zekere waarborgen tegenover staan.”

 

Verwijten aan het adres van het gemeentebestuur maakt de heer Tromp niet. “Ik weet dat iedereen achter de plannen staat. Dat heeft men mij vaak genoeg laten blijken. Het is alleen enorm jammer dat de ambtelijke molen niet sneller wil draaien. Dat nekt mij.” Een andere reden om van het voornemen af te zien is de geringe medewerking vanuit het dorp. “In Surhuisterveen moet iedereen hier achter staan, anders wordt het een fiasco. Vanuit de plaatselijke horeca, vooral het barleven, heeft men reeds aangekondigd bezwaren te zullen indienen tegen een eventuele bestemmingsplanwijziging. Dat soort dingen ontnemen je de moed om verder te gaan, al zie ik nog steeds mogelijkheden. Ik had er zin in en heb dat in feite nog steeds. Het ontbreekt me alleen aan kapitaal om dit gebouw langer aan te houden, zonder zekerheid te hebben. Het moet kunnen. Bovendien wil ik niet voor elke vergunning op de knieën…”

 

Grote strop

“Over een half jaar ga ik dit project opnieuw bekijken, misschien is er dan het een en ander gewijzigd. Op dit moment zeg ik dat het beter is om te stoppen. Mijn bedrijf wil ik hier niet aan opofferen.”

 

Behalve dat de heer Tromp maandelijks een fiks bedrag aan vaste lasten heeft moeten opbrengen, heeft hij in augustus ook nogal wat geïnvesteerd in de oude fabriekshal. In september werd namelijk de tentoonstelling Survento ‘81 in het complex gehouden en daar werden speciale stands voor getimmerd die door de bedrijven gebruikt werden. “Dat hebben we gedaan met het oog op de toekomst. Ik blijf van mening, dat die beurs geen eenmalig gebeuren mag zijn, het was een succes en daarom moeten die stands een volgende keer weer worden opgebouwd. Ik schat dat we daar zo’n fl. 65.000 in hebben geïnvesteerd.”

 

De totale strop na een half jaartje wachten kan op ruim 100.000 gulden worden geschat. “Het is zeker niet minder, maar ik ga daardoor echt niet met m’n handen in het haar zitten. Als zakenman vind je vandaag dit en morgen dat. Wie weet zijn er over een half jaar andere mogelijkheden. De strop is groot, maar voorlopig slaap ik er echt niet minder om. Ik had graag anders gewild, maar alles zit tegen.”

 

Burgemeester drs. G. van Veenen van Achtkarspelen zei gistermiddag het bijzonder jammer te vinden, dat het plan voor een evenementenhal van de baan is. “Zakelijk gezien heeft de heer Tromp gelijk: zoiets duurt vrij lang. Zolang er niet in het complex mag worden geïnvesteerd, is het voor hem bijzonder moeilijk om die plannen te verwezenlijken die hij voor ogen heeft.”

 

Overigens is ondertussen op verzoek van de heer Tromp de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan in volle gang. “Dat gaat gewoon door. De raad zal te zijner tijd toch een bestemming aan het gebouw moeten geven en de procedure wordt voortgezet. Industrie zie ik voorlopig ook niet naar dat complex komen. De bestemming die nu wordt voorgesteld, daar kunnen wij ons best mee verenigen en dat zal wel loslopen”, aldus burgemeester Van Veenen.

(januari 1982)

 

“Surhuisterveen, zo gezellig is er maar 1! Hier ben ik het helemaal mee eens. Surhuisterveen kent een uitmuntend ondernemersklimaat, veel levendigheid en een comfortabel leefklimaat. Ik onderneem en woon dan ook graag in Surhuisterveen.”

Wieger van der Velde - De Flexibele Makelaar

“Surhuisterveen heeft veel te bieden. Naast een gevarieerd horeca- en winkelaanbod, staat Surhuisterveen ook bekend om topsportevenementen als ‘De Profronde’ en de ‘Centrumcross’.”

Ytzen Borger - Borger Tegels & Sanitair