icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Zwembad in het vervolg vanaf 10 uur geopend

08 apr 1982

uit: De Feanster, 8 april 1982


Zwemmers van het eerste uur worden drooggelegd

 

Zwembad Surhuisterveen in het vervolg vanaf tien uur ‘s morgens geopend

 

SURHUISTERVEEN - Het openluchtzwembad van Surhuisterveen zal met ingang van komend seizoen dagelijks niet meer vanaf zeven uur ‘s morgens geopend zijn. De raad van beheer van de NV Sportfondsen heeft onlangs die beslissing genomen en de zwemliefhebbers uit Surhuisterveen en wijde omgeving hebben daar vorige week kennis van kunnen nemen. Iedereen heeft in dit blad de nieuwe openingstijden kunnen lezen. In plaats van zeven uur zal het openluchtbad in ‘t vervolg pas om tien uur ‘s morgens worden geopend.

 

Reden om dit besluit te nemen is het enorm hoge kostencijfer waarmee de raad van beheer wordt geconfronteerd. De kosten rijzen de pan uit en daarom moest er bezuinigd worden. Door dagelijks enkele uren later het zwembad open te stellen, vangt men wat dat betreft twee vliegen in één klap: Er wordt minder energie voor de verwarming van het water gebruikt en in de personele sfeer kan worden bezuinigd.

Veel protesten

Niet iedereen is even gelukkig met de beslissing om het zwembad te Surhuisterveen op een later tijdstip open te stellen. ,,It liket nearne op”, vindt de heer T. Oegema, een van de groep zwemmers die elke morgen om zeven uur in het Feanster bad present is. ,,Wy swimme al jierren eltse moarn yn ús swimbad. It is in gebrûk wurden wêr’t wy wiis mei binne. Hjir soe neffens my earst oer praten wurde. Jûns kinne wy net swimme, dêr hawwe wy as sakelju gjin tiid foar. Dan mar gjin tasjoch, wy rêde ússels ek wol.”

 

Ook de heer J. Vos, vertegenwoordiger, keert zich fel tegen het voornemen van de raad van beheer. ,,Waarom worden er geen andere maatregelen genomen om over te gaan tot bezuinigen. In een plaats als Grijpskerk bijvoorbeeld wordt elke avond het zwembad afgedekt en dat geeft een flinke energiebesparing.”

 

De heer F. van der Ploeg is van mening dat veel te veel personeel in het zwembad aanwezig is. ,,Soms zijn er vier man. Dat is onzin, want de desbetreffende badmeester kan ook best de kaartjes controleren van de bezoekers. Het gaat immers om een kleinere groep. Het zwembad is er voor iedereen in Surhuisterveen, maar nu wordt een bepaalde categorie uitgesloten.” Volgens de heer van de Ploeg zijn de ‘zwemmers-van-het-eerste-uur’ best bereid genoegen te nemen met een watertemperatuur die enkele graden beneden het gebruikelijke niveau ligt. Het argument van een eventuele energiebesparing doet volgens hem dan ook nauwelijks ter zake: ,,As wy net swimme kinne, keapje wy ek gjin abonnemint”, voegt de heer A. Helfrich daar dreigend aan toe. Werom kin in it swimbad net in wike letter iepen gean? Dan moat eltse swimmer wat ynleverje.” De groep zwemmers en zwemsters die gemiddeld in het Feanster bad aanwezig is, varieert volgens de heer Helfrich in grootte van tien tot veertig mensen. Hoewel men weet dat er vrij weinig kan worden gedaan aan de reeds genomen beslissing, zijn de zwemmers echter niet van plan om hier zondermeer genoegen mee te nemen. ,,We willen een brief aan de raad schrijven waarin we duidelijk maken dat we het hier niet mee eens zijn. Mogelijk houden we tegelijkertijd een handtekeningenactie.”

 

naar tweede kolom

Besluit noodzakelijk

Vice-voorzitter A. Carolus van de raad van beheer van NV Sportfondsen Achtkarspelen is allerminst onder de indruk van de argumenten welke door de zwemmers naar voren worden gebracht. ,,Er moet bezuinigd worden en daarom hebben we gezocht naar maatregelen welke zo weinig mogelijk mensen duperen. Dat is het uitgangspunt geweest. We sluiten het bad op de meest onrendabele uren, daar komt dit in feite op neer. Het is natuurlijk bepaald niet zo dat niemand van de mensen die vroeger om zeven uur ‘s morgens ging zwemmen, nu niet meer naar het bad kan. Men zal een ander tijdstip moeten kiezen”, aldus de heer Carolus.

 

Overigens is de raad van beheer bepaald niet over een nacht ijs gegaan alvorens het besluit te nemen om het zwembad op een later tijdstip te openen. Uiterst nauwkeurig en zorgvuldig werd in de afgelopen jaren bijgehouden op welke uren van de dag het kleinste aantal bezoekers de kassa’s passeerden. Dat dit de vroege ochtenduren zijn, zal waarschijnlijk niemand verbazen. Volgens vice-voorzitter Carolus is het niet zo dat er minder personeel aanwezig kan zijn, wanneer het aantal bezoekers gering is. ,,In verband met de veiligheidsaspecten is het nodig dat er voldoende personeel aanwezig is. Er is echt niet meer personeel dan hoognodig.”

 

Het gevaar dat een aantal abonnementen minder zullen worden verkocht door deze nieuwe maatregel, wordt door de heer Carolus onderkend. ,,Dat hebben we natuurlijk ingecalculeerd. Je moet echter op een gegeven moment datgene wat het zwaarst weegt ook werkelijk het zwaarst laten wegen. Loopt het aantal abonnementen door deze maatregel iets terug, dan weegt dat nog niet op tegen de bezuinigingen welke we nu weten te bereiken.”

 

Overigens is niet iedereen binnen de raad van beheer even gelukkig met het algemeen besluit. ,,Persoonlijk zie ik liever dat de mogelijkheden om meer mensen in de vroege uren naar het bad te krijgen beter worden onderzocht”, is de heer O. Nicolai van mening. ,,Zelf ben ik ook een van de mensen die elke morgen gaat zwemmen en ik vind dit ook jammer. Aan de andere kant is het natuurlijk een gegeven dat er bezuinigd moet worden. Ook in Buitenpost gaat het overdekte zwembad minder open.”

08-04-1982

 

“Surhuisterveen, zo gezellig is er maar 1! Hier ben ik het helemaal mee eens. Surhuisterveen kent een uitmuntend ondernemersklimaat, veel levendigheid en een comfortabel leefklimaat. Ik onderneem en woon dan ook graag in Surhuisterveen.”

Wieger van der Velde - De Flexibele Makelaar

“Surhuisterveen heeft veel te bieden. Naast een gevarieerd horeca- en winkelaanbod, staat Surhuisterveen ook bekend om topsportevenementen als ‘De Profronde’ en de ‘Centrumcross’.”

Ytzen Borger - Borger Tegels & Sanitair

“Super actieve ondernemers. Leuke activiteiten en plezierige winkelstraat. Ook op andere vlakken een dorp dat leeft.”

Pieter Nicolai - via Facebook