icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Bestuur en contact

Het H&I bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Ale Procee, wonende te Warreboslaan 12a 9231 AH Surhuisterveen, telefoonnummer 06-83207512, e-mailadres: aleprocee@telfort.nl
 • Secretaresse: Jannie Vaatstra, wonende te Deutechemstrjitte 17 9283 TZ Surhuizum, e-mailadres: secretariaat@surhuisterveen.com 
 • Penningmeester: Robbert Oegema, De Vries Everts Numan Surhuisterveen te Gedempte Vaart 14 9231 AV Surhuisterveen, telefoonnummers: 0512-362445, 06-53292102, email: roegema@dven.nl
 • Secretaris: Gerrie Rauwerda, Rauwerda's Visplaza te De Kolk 4 9231 CW Surhuisterveen, telefoonnummers: 0512-364860, 06-46715213 e-mailadres: info@rauwerdasvishandel.nl
 • Algemeen lid: Corry Vlasma, Rabobank Drachten Friesland Oost te De Kolk 37 9231 CV Surhuisterveen, telefoonnummers: 0512-587777, 06-51095946, e-mailadres: Corry.Vlasma@rabobank.nl
 • Algemeen lid: Ytzen Borger, Borger Tegels en Sanitair te Zoom 11 9231 DX Surhuisterveen, telefoonnummers: 0512-361384, 06-54232229, e-mailadres: ytzen@borger.nl
 • Algemeen lid: Klaas Helfrich, G&W Gezondheidsdrogist Helfrich te De Kolk 16 9231 CW Surhuisterveen, telefoonnummers: 0512-361295, 06-20998920, e-mailadres: info@drogisterijhelfrich.nl
 • Algemeen lid: Bernard Baron, Van der Lijn Wereldmode te De Kolk 21 9231 CV Surhuisterveen, telefoonnummers: 0512-361276, 06-50512346, e-mailadres: mode@vanderlijn.nl
 • Algemeen lid: Albert de Haan, Albert & Aukje Keurslager te De Dellen 12 9231 EB Surhuisterveen, telefoonnummers: 0512-363454, 06-48183205, e-mailadres: info@albertenaukje.keurslager.nl
 • Algemeen lid: Alex Koenen, It Stee foar Iters en Drinkers te De Kolk 31 9231 CV Surhuisterveen, telefoonnummers: 0512-361580, 06-53283041, e-mailadres: info@it-stee.nl
 • Algemeen lid: Abbe Borger, Albert Heijn te De Kolk 29, 9231 CV Surhuisterveen, telefoonnummers: 0512-361242, 06-30061252, e-mailadres: abbe.borger@ah.nl  

Een aantal bestuursleden zijn contactpersoon voor een bepaalde wijk. Zijn er zaken die u wilt aankaarten, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. Onderstaand de globale verdeling van wijken.

Bernard Baron: vanaf de Albert Heijn richting de Dellen.
Klaas Helfrich: vanaf Kolkzicht, stukje Kolk richting Groningerstraat, tot Van der Velde en Hoen.
Gerrie Rauwerda: stukje Kolk vanaf Leads t/m Jan Binneslaan.
Albert de Haan: Blauwhuisterweg, Gedempte Vaart, Vierhuisterweg, buitengebied Molenweg en Groningerstraat.
Ytzen Borger: Lauwerskwartier, industrieterrein.
Ale Procee: ondersteunende leden

 

Voor het plaatsen/wijzigen van evenementen en/of redactioneel op deze website, kunt u contact opnemen met Wieger van der Velde: wieger@flexibele-makelaar.nl

“Surhuisterveen, zo gezellig is er maar 1! Hier ben ik het helemaal mee eens. Surhuisterveen kent een uitmuntend ondernemersklimaat, veel levendigheid en een comfortabel leefklimaat. Ik onderneem en woon dan ook graag in Surhuisterveen.”

Wieger van der Velde - De Flexibele Makelaar

“Surhuisterveen heeft veel te bieden. Naast een gevarieerd horeca- en winkelaanbod, staat Surhuisterveen ook bekend om topsportevenementen als ‘De Profronde’ en de ‘Centrumcross’.”

Ytzen Borger - Borger Tegels & Sanitair