icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Statuten

1.    De vereniging draagt de naam: Vereniging Handel, Nijverheid en Industrie (H&I) en is gevestigd te Surhuisterveen, Gemeente Achtkarspelen.
 
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 
Doel: De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de materiele en ideële belangen van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de industrie in Surhuisterveen, op basis van de private ondernemingsgewijze productie en distributie van goederen en diensten.
 
a.   De vereniging tracht dit doel te bereiken met alle wettige middelen en wel in het bijzonder door: De organisatie van ondernemers in het kleine en middelgrote bedrijf en industrie in Surhuisterveen.
 
b. Het onderhouden van kontakten met centrale organisaties in het midden en kleinbedrijf.
 
c. Het bepleiten van het - en het opkomen voor de belangen van de zelfstandige ondernemers bij de overheid en diverse maatschappelijke verbonden, alsmede het coördineren en stimuleren van de werkzaamheden van deze ondernemers.
 
d. Het vertegenwoordigen van deze ondernemers in de daarvoor in aanmerking komende organen en commissies.
 
e. Het organiseren van of medewerking verlenen aan tentoonstellingen, reklame, akties, vakwedstrijden, die de leefhaarheid van Surhuisterveen en omgeving ten goede komende.
 
f. Het instellen en beheren van fondsen voor speciale doeleinden.

“Surhuisterveen, zo gezellig is er maar 1! Hier ben ik het helemaal mee eens. Surhuisterveen kent een uitmuntend ondernemersklimaat, veel levendigheid en een comfortabel leefklimaat. Ik onderneem en woon dan ook graag in Surhuisterveen.”

Wieger van der Velde - De Flexibele Makelaar

“Surhuisterveen heeft veel te bieden. Naast een gevarieerd horeca- en winkelaanbod, staat Surhuisterveen ook bekend om topsportevenementen als ‘De Profronde’ en de ‘Centrumcross’.”

Ytzen Borger - Borger Tegels & Sanitair

“Super actieve ondernemers. Leuke activiteiten en plezierige winkelstraat. Ook op andere vlakken een dorp dat leeft.”

Pieter Nicolai - via Facebook