icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Feanster toer

Op 13 maart 1934 werd op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Surhuisterveen besloten om een toren te gaan bouwen. Alle plaatselijke aannemers konden inschrijven. De laagste inschrijving werd gedaan door de gebroeders Kuipers voor de som van fl 3025,- De stenen werden geleverd door de firma J. Schuilenga en de licht en krachtinstallatie werd verzorgd door de firma S. Dalstra. Het uurwerk werd op 23 augustus ’s avonds om 20.00 uur plechtig in gebruik gesteld.

Ter herinnering aan de tot standkoming in economische moeilijke tijden werd een oorkonde vervaardigd, die als volgt luidde:

"In de jaren 1934 werd deze toren gebouwd op initiatief van het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang te Surhuisterveen. De bouw van de toren geschiedde door de gebroeders Wiebren, Jan en Hendrik Kuipers, aannemers wonende alhier, een en ander onder architectuur van dhr. G. Van Manen te Drachten. De in de toren geplaatste luidklok, alsmede het uurwerk, is geleverd en geplaatst door de machinefabriek Concordia van de firma Gebr. Van Bergen te Midwolda (provincie Groningen). De gelden voor de bouw van de toren , uurwerk en luidklok is deels bijeengebracht uit de bijdragen van de inwoners van het dorp Surhuisterveen en voor een groot gedeelte uit de bijdragen beschikbaar gesteld door het bestuur van de Cooperatieve Spaar- en Voorschotbank Surhuisterveen W.A. Aldus opgemaakt te Surhuisterveen den eersten augustus 1934, om als oorkonde te worden ingemetseld in genoemde toren aan den binnenkant van de oostelijken muur. Het bestuur voornoemd."

De totale kosten bedroegen uiteindelijk fl 5700,- ...

In 1943 verdween de klok naar Duitsland en is waarschijnlijk omgesmolten tot munitie. Na de oorlog hebben enkele Feansters nog in Duitsland gezocht, maar de Feanster klok werd niet gevonden. Om toch nog over klokgelui te beschikken werd op voorstel van de heer Strampel van de zuivelfabriek een oude melkcentrifuge geïnstalleerd. De geluidskwaliteit was niet best en daarom werd in 1947 een nieuwe klok (610 kilo) geplaatst voor de prijs van fl 3500,-.

In 1962 was het uurwerk aan vernieuwing toe. Een bouwwerk vergt nu eenmaal onderhoud en daarom is het noodzakelijk om op kortere termijn met restauratie van de toren te beginnen.

“Surhuisterveen, zo gezellig is er maar 1! Hier ben ik het helemaal mee eens. Surhuisterveen kent een uitmuntend ondernemersklimaat, veel levendigheid en een comfortabel leefklimaat. Ik onderneem en woon dan ook graag in Surhuisterveen.”

Wieger van der Velde - De Flexibele Makelaar

“Surhuisterveen heeft veel te bieden. Naast een gevarieerd horeca- en winkelaanbod, staat Surhuisterveen ook bekend om topsportevenementen als ‘De Profronde’ en de ‘Centrumcross’.”

Ytzen Borger - Borger Tegels & Sanitair

“Super actieve ondernemers. Leuke activiteiten en plezierige winkelstraat. Ook op andere vlakken een dorp dat leeft.”

Pieter Nicolai - via Facebook